„MASZ DUŻO WIĘKSZE SZANSE ZDOBYĆ TO CZEGO PRAGNIESZ,
JEŚLI SIĘ NA TYM SKONCENTRUJESZ”
JOE VITALE

Kiedy biznes działa, mnogość tematów do zajmowania się wzrasta nieproporcjonalnie do osiąganych efektów. Często jest tak, że ludzie w firmie angażują Twój czas i wracają do Ciebie z najdrobniejszymi sprawami. Dlatego musisz zadbać o to, by ludzie zaangażowani w rozwój Twojej firmy, byli w stanie odróżnić błahą sprawę od istotnej i wzięli odpowiedzialność za swoje działania.

Między innymi przychodzi tu na pomoc idea Twojej firmy. Kiedy Idea jest odpowiednio sformułowana, wiele dylematów rozwiązuje się samodzielnie. Wystarczy przeczytać opis Idei ponownie i już możemy powrócić do ustalania czy danym obszarem mamy w ogóle się zajmować, czy nie.

Fokus na to co jest ważne oznacza przede wszystkim, koncentrację na tych celach firmy, które zostały ustalone na początku. Wspomniana koncentracja na celach i monitorowanie postępów daje Ci strategiczne informacje na bieżąco, umożliwia Ci podejmowanie odpowiednich działań według potrzeb, aż do osiągnięcia celu.

Fokus na ludzi, a przede wszystkim na poziom ich umiejętności oraz poziom zaangażowania, stanowi następny, strategiczny obszar koncentracji. Wiele razy spotkałem się z sytuacjami, kiedy właściciele firm delegowali zadania, które mocno przekraczały poziom umiejętności czy kwalifikacji danego

pracownika, a kiedy efekt nie został osiągnięty, mieli ogromne pretensje do pracownika za niewłaściwą jakość wykonania zadania lub brak jego wykonania.

Tak jak poruszaliśmy kwestię kompetencji, tak i tu trzeba zapamiętać, że ludzie mogą wykonać swoje zadania zgodnie z tym co potrafią lub tak, jak nauczyli się w innej firmie, albo w sposób, w jaki robili to już nieraz wcześniej. Jeśli tak nie było, pracownika trzeba bardzo szczegółowo przygotować do zadania przed jego wykonaniem.

Kiedy firma się rozwija, również zespół się rozwija, a jak to w życiu bywa, zdarzają się czasami tzw. niedociągnięcia. Niedociągnięcia nawarstwiają się i jeśli nie zajmujemy się nimi szybko i we właściwy sposób, często zamieniają się w problemy. Problemy utrudniają nam osiąganie określonych celów i w efekcie szukamy winnego, kogoś, kto przyjmie winę na siebie.

Taki tryb pracy nie pomaga nam w firmie i ma wiele skutków ubocznych. Dlatego powinniśmy się koncentrować na tym, co jest ważne i na tym, co jest w zakresie naszego wpływu. Nie szukajmy winnego, lecz szukajmy odpowiedzialnego. Jest to postawa, która oznacza, że szukamy nauki w każdej sytuacji i wyciągamy odpowiednie wnioski.

Zamiast koncentracji na problemach, koncentrujemy się na rozwiązaniach. Poświęcamy uwagę i wysiłek w zakresie naszego wpływu. Zastanawiamy się, czy to, co się zdarzyło było w zakresie naszego wpływu, czy nie. Jeśli jest w zakresie naszego wpływu, zajmujemy się rozwiązaniem. Jeśli jest poza zasięgiem naszego wpływu, szukamy sposobu na zabezpieczenie się na przyszłości.

Koncentracja jest kluczem do efektywności całej firmy.