„INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU ZASOBÓW MATERIALNYCH, KOMPETENCJE NIE ZUŻYWAJĄ SIĘ
W TRAKCIE KORZYSTANIA Z NICH, WRĘCZ PRZECIWNIE, ZWIĘKSZA SIĘ ICH LICZBA”
GARY HAMEL

Prowadzenie własnego biznesu jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania więcej niż jednej osoby.

Jako właściciel swojego biznesu jesteś w stanie wykonać ograniczoną ilość zadań w sensownym czasie, dlatego należy bardzo skrupulatnie wybierać ludzi do swojego zespołu.

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja pasja, jaka jest idea Twojej firmy i jakie wartości cenisz, Twoi współpracownicy powinni być z najwyższej półki. Każda osoba w Twojej firmie powinna być odpowiednio przygotowana do zadań i obowiązków, którymi ma się zajmować.

Często jest tak, że na początku działalności zatrudniamy osoby z naszego bliskiego otoczenia: przyjaciół, rodzinę, partnerów itp. Na początku wygląda to doskonale. Bliscy przeważnie nie mają wygórowanych oczekiwań finansowych i często są zaufani i pracowici. To bardzo cenna wartość na start, bo nadal jesteś w stanie “ogarnąć” cały biznes. Twoim zapałem i zaangażowaniem nadrobisz ewentualnie braki w kompetencjach załogi.

Kiedy tak wystartujesz, firma zacznie się rozwijać.

Kiedy firma się rozwija, Ty prawdopodobnie już nie wyrabiasz, by być wszędzie i zawsze. Powoli zaczynają się pojawiać braki w kompetencjach załogi.

Ze względu na osobiste relacje z pracownikami, właściciele biznesów często mają trudności z wyrażaniem swoich konstruktywnych uwag do swoich pracowników, co w efekcie zaczyna mieć wpływ na ogólną jakość funkcjonowania firmy.

Dlatego Ty, z wyprzedzeniem przygotuj listę potrzebnych kompetencji wśród załogi. Taka lista może być wynikiem tworzenia szczegółowego opisu stanowisk i zakresu odpowiedzialności dla osób zatrudnionych w firmie. Jeśli firma jest mała i zatrudniasz tylko kilku pracowników (2-3),  możesz po prostu tworzyć listę, odpowiadającą na pytanie, jakie kompetencje ma posiadać “optymalny kandydat” na określone stanowisko.

Kiedy już wiesz, jakie kompetencje są pożądane, zrób remanent i sprawdź, które z kompetencji masz, wśród aktualnej załogi, a jakich jeszcze brakuje. Na podstawie wyniku Twojej analizy ustal, czy da się wyszkolić obecnych pracowników, czy trzeba zatrudnić innych.

Bez względu na wielkość firmy, każde przedsiębiorstwo musi rekrutować najlepszych, dostępnych, kompetentnych pracowników. To jest klucz do swobodnego i przyjemnego wykonywania obowiązków przez Ciebie i Twoją załogę.